59798 - Γιατί δεν λες

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν λες
ξεκάθαρα
ότι οι Σουλιώτες
ήταν αρβανίτες
που ήθελαν
την αυτονομία τους
αλλά όταν ήρθαν
τα δύσκολα
ζήτησαν
βοήθεια
από αλλού;