59799 - Αν συνδυάσεις

Ν. Λυγερός

Αν συνδυάσεις
τοποστρατηγικές
μάχες
τακτικού τύπου
και τις ενσωματώσεις
στην στρατηγική
της χρονοστρατηγικής
τότε θα μεταμορφώσεις
απλές εξεγέρσεις
σε αποτελεσματική
και ανθεκτική
Επανάσταση.