59808 - Το ύφος

Ν. Λυγερός

Το ύφος
της Επανάστασης
ακούγεται
από τα τραγούδια
της εποχής
αλλά
και της συνέχειας
έτσι ξέρεις
τι έζησαν
οι δικοί μας
για να απελευθερωθούν.