59814 - Τα δημοτικά τραγούδια

Ν. Λυγερός

Τα δημοτικά τραγούδια
δεν ξέχασαν
τον ηρωισμό
του Κατσαντώνη
ούτε βέβαια
το μαρτύριό του
γιατί ήξεραν
πόσο άξιζε
και ποια ήταν
η απήχηση του
για την Επανάσταση
που ήρθε μετά.