59830 - Ο ήχος της Επανάστασης

Ν. Λυγερός

Ο ήχος της Επανάστασης
έρχεται ακόμα
μέσα μας
γιατί μας λέει
να συνεχίσουμε
τον αγώνα
της απελευθέρωσης
γιατί τίποτα
δεν γίνεται
μόνο του
χωρίς υπερβάσεις.