59832 - Ένας κόσμος

Ν. Λυγερός

Ένας κόσμος
λειτουργεί
ολόκληρος
σ΄ ένα εγκέφαλο
κι εσύ νομίζεις
ότι είναι
σαν το δικό σου
γιατί δεν ξέρεις
πόσο μεγάλη
είναι η διαφορά.