59833 - Η ενέργεια

Ν. Λυγερός

Η ενέργεια
συντονίζεται
με τη στρατηγική
για ν’ αλλάξει
τον κόσμο
και να επιτρέψει
την εξέλιξη
εκεί όπου κανείς
δεν την περιμένει.