59842 - Σαχ εξ αποκαλύψεως

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Καλλίπολη
Αθηνά: Μ’ ακούς;
Π: Μάλιστα. Τι θέλετε;
Αθηνά: Είμαι μόνη;
Π: Σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου, ναι.
Αθηνά: Για πόση ώρα;
Π: 2 λεπτά και 20.
Αθηνά: Έρχονται.
Π: Μάλιστα.
Αθηνά: Σε πόση ώρα ανοίγει;
Π: Όποτε θέλετε.
Αθηνά: Τώρα.
Π:  Είναι ανοιχτό.
Αθηνά: Σαχ εξ αποκαλύψεως
Π: Έγινε.
Αθηνά: Ίχνη;
Π: Ανύπαρκτα.
Αθηνά: Δεν έγινε τίποτα.
Π:  Αυτή είναι η απόφαση.
Αθηνά: Μάλιστα.
Π:   Δεν έγινε τίποτα.
Αθηνά: Σ’ αφήνω τώρα.
Π:  Παραμένω μαζί σας.
Αθηνά: Το ξέρω.