59846 - Οι αξίες

Ν. Λυγερός

Οι αξίες
είναι άγραφοι νόμοι
που δίνουν
έμφαση
στο θετικό
και αυτός
που χαρακτηρίζεται
από αυτές
είναι φυσιολογικά
Σωτήρας.