59848 - Στους Εβραίους

Ν. Λυγερός

Στους Εβραίους
θεωρείται
το αίμα
ψυχή
και γι΄ αυτό
αποτελεί
καινοτομία
η χρήση
του οίνου
από τον Χριστό.