59849 - Το κείμενο

Ν. Λυγερός

Το κείμενο
εξαρτάται
από τις γνώσεις
της εποχής
γι΄ αυτό κάθε φορά
συσχέτισε
το περιεχόμενό του
με το υπόβαθρο
για να αποφύγεις
τις αναχρονιστικές
ερμηνείες.