59857 - Γιατί βασανίζεις

Ν. Λυγερός

Γιατί βασανίζεις
ένα ζώο
λόγω
θρησκείας
επειδή
πιστεύεις
ακόμα
ότι το αίμα
είναι η ψυχή του
ή μόνο
εξαιτίας
δογματισμού.