59859 - Η Νέμεσις

Ν. Λυγερός

Η Νέμεσις
είναι θεϊκή
τιμωρία
που φαίνεται
και στην Παλαιά
Διαθήκη
όπου δεν υπάρχει
ακόμα
η αγάπη
του Χριστού.