59860 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
είναι θεάνθρωπος
δηλαδή
αξιοποιεί
και το ανθρώπινο
στοιχείο
όταν συγχωρεί
με αγάπη
χωρίς
να τιμωρεί.