59861 - Όταν προτιμάς

Ν. Λυγερός

Όταν προτιμάς
την τιμωρία
κι όχι την αγάπη
σημαίνει
ότι είσαι
του δογματισμού
και όχι
της ανθρωπιάς
όπως λες
χωρίς να πείθεις.