59864 - Είναι επιλογή σου

Ν. Λυγερός

Είναι επιλογή σου
να αποδεχθείς
τη διαθήκη
ενώ η κληρονομιά
δεν επιτρέπει
καμία επιλογή
γι’ αυτό είναι
πιο σπουδαία
η διαθήκη
ως ανθρώπινη
καινοτομία.