59865 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
δεν λέει
σε έπλασα
κατ’ εικόνα μου
και πρέπει
να διαχειριστεί
τη διαφορετικότητα
των ανθρώπων
με αγάπη
και αμισεία.