59866 - Ποια διαθήκη  

Ν. Λυγερός

Ποια διαθήκη
επιλέγει
ο Χριστός
να πάρει
από τον Θεό;
Αυτό είναι
που πρέπει
να σκέφτεσαι
όταν βλέπεις
την Καινή.