59876 - Η συνέχεια

Ν. Λυγερός

Η συνέχεια
των Επαναστάσεων
φαίνεται
στην Αμερική
στη Γαλλία
και στην Ελλάδα
αλλά ποιος
καταλαβαίνει
πόσο θεμελιακή είναι
αν δεν διάβασε
την σκέψη
του Ρήγα Φεραίου.