59877 - Συνέχεια Επανάστασης 1776, 1789, 1821. Συνέχεια V. (Dessin)

Ν. Λυγερός