59883 - Δεν ακούν

Ν. Λυγερός

Δεν ακούν
πάντα
τη λύση
αυτοί
που τη ζητούν
γι’ αυτό
πρέπει
να την πεις
με τρόπους
διαφορετικούς.