59889 - Ο Παρατηρητής

Ν. Λυγερός

Ο Παρατηρητής
δεν έχει δικαίωμα
ψήφου
σε έναν οργανισμό
απλώς βλέπει
και ενημερώνεται
για τα τεκταινόμενα
και λειτουργεί
με αυτόν τον τρόπο
καταλυτικά
στην εξέλιξη.