59890 - Παρατηρητές

Ν. Λυγερός

Παρατηρητές
στα Ηνωμένα
Έθνη
είναι το Βατικανό
και η Παλαιστίνη
αυτό
είναι καλό
να το θυμάσαι
όταν βλέπεις
τη σύνθεση
του EastMed Gas Forum.