59893 - Δεν έχουμε ξεχάσει

Ν. Λυγερός

Δεν έχουμε ξεχάσει
το Μακεδονικό
και δεν είναι
οι ψηφιακές
αλλαγές
των βιβλίων
που θα αλλάξουν
κάτι
διότι συνεχίζουμε
την αντίσταση.