59895 - Το σκάκι

Ν. Λυγερός

Το σκάκι
δεν είναι
μόνο
για αγώνες
είναι καλό
και για ασκήσεις
στο πλαίσιο
της Έξυπνης
Παιδείας
αφού επιτρέπει
την εξάσκηση
επίλυσης
προβλημάτων.