59913 - Αναρωτήσου

Ν. Λυγερός

Αναρωτήσου
αν η ιστορία
είναι συνεχές
όπως είναι
η πραγματικότητα
για να καταλάβεις
πώς λειτουργεί
ο χρόνος
όταν είναι
αναβαθμισμένος.