59914 - Μία επανάσταση

Ν. Λυγερός

Μία επανάσταση
ριζοσπαστική
είναι πράξη
βαρβαρότητας
ενάντια
στην ιστορία
και επίθεση
κατά της έννοιας
της συνέχειας.