59915 - Κατά της συνέχειας

Ν. Λυγερός

Κατά της συνέχειας
είναι πάντα
οι Χρονοκτόνοι
γιατί είναι
τρόπος
να πληγώσουν
την ιστορία
που λειτουργεί
ως μηχανή
του Wiener.