59920 - Η ιστορία

Ν. Λυγερός

Η ιστορία,
η συνέχεια
και ο χρόνος
είναι το πλαίσιο
της ζωής
της Ανθρωπότητας
ενώ η βαρβαρότητα
υπάρχει
στο πλαίσιο
της γεωγραφίας,
του σπασίματος
και του χώρου.