59925 - Η προετοιμασία

Ν. Λυγερός

Η προετοιμασία
του Solo
γίνεται
με την ταχύτητα
του Allegro
στην επανάληψη
των μοτίβων
forte, piano
και ξανά forte
για να φανεί
το ύφος
από την αρχή
του κονσέρτου.