59927 - Ο δεσμός

Ν. Λυγερός

Ο δεσμός
της Βενετίας
έγινε με το αυγό
του Murano
το μαντολίνο
του Vivaldi
και το βιβλίο
του Casanova.
Αλλά ποιος τελικά
το κατάλαβε;