59940 - Στο σκάκι

Ν. Λυγερός

Στο σκάκι
δεν σκοτώνεις
τον αντίπαλο
βασιλιά
αλλά προστατεύεις
τον δικό σου
έως το τέλος
γιατί είσαι
υπηρέτης
που έχει τιμή
και ευγένεια.