59941 - Οι πόρτες

Ν. Λυγερός

Οι πόρτες
που ανοίγει
ο Δάσκαλος
είναι βαθμοί
ελευθερίας
για τους μαθητές
όταν αυτοί
είναι έτοιμοι
να ξεφύγουν
από τον λαβύρινθο
της ύπαρξης.