59942 - Η πόρτα

Ν. Λυγερός

Η πόρτα
είναι
επιλογή
τοίχου
και γι’ αυτό
μετατρέπεται
σε βαθμό
ελευθερίας
όταν ξέρεις
να την αξιοποιείς.