59955 - Στη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Στη στρατηγική
όταν αναγκάζεις
τον άλλον
να απαντήσει
σε ερώτηση
που είναι δύσκολη
αρχίζει
η ηρεμία
που είναι
το πρώτο βήμα
της αρμονίας.