59956 - Με το σκάκι

Ν. Λυγερός

Με το σκάκι
εποχής
μπορείς
να ζήσεις
το ακίνητο
ταξίδι
του χρόνου
γιατί
βλέπεις
τις κινήσεις
του παρελθόντος.