59957 - Αν οι Αμερικανοί

Ν. Λυγερός

Αν οι Αμερικανοί
δεν έμπαιναν
παρατηρητές
δεν είναι
σίγουρο
ότι η Κύπρος
θα ήταν
ακόμα
στη γωνία
για να πάρει
πρωτοβουλίες.