59959 - Ο ενισχυμένος χρόνος

Ν. Λυγερός

Ο ενισχυμένος χρόνος
είναι αυτός
που διαχειρίζεται
το timing
και είναι ικανός
να αξιοποιήσει
το όραμα
δύο φορές
για να επιτευχθεί
ο στόχος.