59961 - Η ενσωμάτωση

Ν. Λυγερός

Η ενσωμάτωση
του χρόνου
χωρίς
αναζήτηση
θέσης
στον χώρο
γίνεται
με τη θυσία
των ανθρώπων
που ανήκουν
στην Ανθρωπότητα
για τον Χρόνο.