59962 - Για να μετακινηθείς

Ν. Λυγερός

Για να μετακινηθείς
εντός
του Χρόνου
χρειάζεται
θυσία
των ζωών
ενώ στο χώρο
είναι
απλώς
μετάθεση.