59965 - Μετά τη μάχη

Ν. Λυγερός

Μετά τη μάχη
Azincourt
οι Ευγενείς
κατάλαβαν
ότι δεν έπρεπε
να είναι
ευγενικοί
σε πεδίο
μάχης
έτσι ήρθε
η στρατηγική.