59966 - Στην πρώτη παρουσία

Ν. Λυγερός

Στην πρώτη παρουσία
πολλοί
δεν ήταν
έτοιμοι
να αναγνωρίσουν
τον ίδιο
τον Χριστό
έτσι
φοβούνται
τη δεύτερη.