59967 - Πριν 11 χρόνια

Ν. Λυγερός

Πριν 11 χρόνια
ανακαλύψαμε
την έκτη λύση
της εξίσωσης
του Ramanujan
για την οποία
παλέψαμε
22 χρόνια
πριν 33 χρόνια
λόγω ανάγκης
για το μέλλον.

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ στη θεωρία αριθμών