59970 - Με το tsumego

Ν. Λυγερός

Με το tsumego
αντιλαμβάνεσαι
πόσο δυναμική
είναι η κατάσταση
που φαίνεται
να είναι
μόνο
στατική
για τις πέτρες.