59971 - 300 εκατομμύρια

Ν. Λυγερός

300 εκατομμύρια
εμβόλια
κατά της πανδημίας
λειτουργούν ήδη
ως ασπίδα
και αυτό γίνεται
για πρώτη φορά
στην ιστορία
της Ανθρωπότητας
σε αυτήν την ταχύτητα.