59973 - Στην Ελλάδα

Ν. Λυγερός

Στην Ελλάδα
περάσαμε
επιτέλους
στο στάδιο
του πρώτου
εκατομμυρίου
εμβολίων
για να δουν
όλοι
πόσο σημαντική
είναι η εκστρατεία
της ελευθερίας.