59982 - Με τη φλογέρα

Ν. Λυγερός

Με τη φλογέρα
άρχισες
να μελετάς
τον Θούριο
του Ρήγα
για να συνεχίσεις
το θέλημά του
για να ζήσει
το πνεύμα
της Επανάστασης.