59984 - Το τραγούδι

Ν. Λυγερός

Το τραγούδι
παρέμεινε
στη  μνήμη μας
επειδή
εξ αρχής
η σύνθεσή του
είχε στόχο
να δώσει
το στίγμα
της απελευθέρωσης
του Έθνους.