59986 - Ο συμβιβασμός

Ν. Λυγερός

Ο συμβιβασμός
είναι η αρχή
μιας διαδικασίας
που οδηγεί
αναπόφευκτα
σε πράξη
βαρβαρότητας
γιατί δεν ανήκει
στο πλαίσιο
της Ανθρωπότητας.