59987 - Καταγράφουμε

Ν. Λυγερός

Καταγράφουμε
τη μουσική
για να θυμόμαστε
την εποχή
της παραγωγής
αφού ξέρουμε
ότι έχει μέσα
κομμάτια
της ιστορίας
του πνεύματος.